สมุดบันทึก

สมุดบันทึก หรือที่นิยมเรียกกันว่า สมุดโน้ต เป็นอุปกรณ์หลักในการใช้บันทึกข้อมูล

ซึ่งการที่ได้ขีดเขียนเรื่องราวต่างลงในสมุดบันทึก ถือได้ว่าเป็นการช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆได้ลักษณะของสมุดบันทึก ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ปกแข็งที่มีความทนทาน เพราะการใช้ปกอ่อนเกินไป จะทำให้สมุดเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื้อในสมุด มีทั้งแบบมีเส้น แบบไม่มีเส้น แบบตาราง

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมใช้การจดบันทึกแบบดิจิตอล แต่ความสำคัญของการใช้สมุดบันทึกแบบกระดาษ ยังมีข้อดีที่เห็นได้ชัดมากก็คือ การบันทึกข้อมูลที่สำคัญต่างๆ จะมีความปลอดภัย ไม่สูญหาย และไม่ถูกโจรกรรมข้อมูลทางโลกออนไลน์อีกด้วย

 

นอกจากนี้สมุดบันทึกที่พิมพ์เองพร้อมโลโก้บริษัท เป็นของแถม เป็นของขวัญ เป็นของรางวัล ในงานกิจกรรมต่างๆขององค์กร ยังมีประโยชน์ในการที่ช่วยย้ำเตือนในทุกๆครั้งที่ผู้ใช้หยิบสมุดบันทึกออกมาก็จะช่วยสร้างการจดจำแบรนด์ของคุณอีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี

รูปแบบสมุดบันทึก