สติ๊กเกอร์

งานพิมพ์ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่น สร้างการจดจำ ด้วยสีสันที่สดใส

ถือเป็นตัวช่วยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีราคาต้นทุนที่ประหยัด ใช้งานง่าย จึงทำให้สติ๊กเกอร์เป็นสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าการลงทุน จริงอยู่ที่สติ๊กเกอร์มีมากมายในท้องตลาด อย่างไรก็ตาม ควรเลือกซื้อหรือสั่งปริ้นท์สติ๊กเกอร์อย่างรอบคอบ และระบุจุดประสงค์ของการใช้สติ๊กเกอร์อย่างชัดเจนเสียก่อน

รูปแบบการใช้งานสติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ใช้สำหรับงานทั่วไป

เช่นการติดกับวัสดุประเภทป้าย การใช้ตกแต่งผนัง หรือกระจก สามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยม มีความโดดเด่น และสวยงาม ซึ่งรูปแบบการใช้งานสติ๊กเกอร์ในประเภทนี้จะมีทั้งแบบเป็น สติ๊กเกอร์ทึบแสง สติ๊กเกอร์แบบสติ๊กเกอร์ซีทรู (See-through) และสติ๊กเกอร์แบบโปร่งแสง ที่ใช้สำหรับงานตู้ไฟเป็นต้น

สติ๊กเกอร์ติดฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์

ฉลากนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลผลิตภัรฑ์และยังเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจซื้ออีกด้วย สติ๊กเกอร์ที่ใช้งานในประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชนิดพิเศษที่สามารถทนความชื้นและความร้อนได้ดี และฉลากบางประเภทยังสามารถกันน้ำได้ด้วย