ป้ายไวนิล

Banner ขนาดใหญ่ ทนทาน ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

การเลือกใช้แบนเนอร์เพื่อโฆษณานอกจากจะสามารถดึงดูดผู้คนที่สัญจรไปมาแล้ว ยังสามารถนำกลับใช้ซ้ำได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย อายุโดยทั่วไปประมาณ 1-2ปี
ขึ้นอยู่กับวัสดุและหมึกที่มีคุณภาพแตกต่างกันออกไป

ตัวอย่างผลงาน