กระดาษรองจาน

เพราะกระดาษรองจานให้ความรู้สึกสะอาดไม่เหมือนผ้าปูโต๊ะ

เนื่องจากกระดาษรองจานเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง จึงสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทันที กระดาษรองจานยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการทำความสะอาดและบำรุงรักษาด้วย

ทราบหรือไม่ว่าประโยชน์ของ แผ่นรองจานกระดาษ นอกจากจะมีไว้เพื่อรองรับเศษอาหารและเพื่อความสะอาดแล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างคือ
เป็นตัวช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อแจ้งโปรโมชั่น และยังเป็นสื่อที่สามารถให้ความรู้กับผู้บริโภค และที่ขาดไม่ได้คือเป็นตัวช่วยตกแต่ง
ให้โต๊ะอาหารดูน่ารับประทานมากขึ้นและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ได้อีกด้วย

หน้าที่หลักของกระดาษรองจาน

ใช้ปกป้องโต๊ะอาหาร

กระดาษรองจาน มีหน้าที่ปกป้องโต๊ะอาหารจากรอยน้ำ รอยคราบอาหาร หรือความเสียหายจากความร้อน

ใช้เพื่อความสะอาด

กระดาษรองจานใช้เพื่อรองรับเศษอาหารระหว่างที่รับประทานอาหาร ไม่ให้หกเลอะเทอะ ที่โต๊ะอาหาร

ใช้เป็นของตกแต่งโต๊ะอาหาร

กระดาษรองจานที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม สามารถใช้เป็นของตกแต่งโต๊ะอาหารให้มีความสวยงาม และทำให้อาหารยิ่งดูน่ารับประทานมากขึ้น